Stoelmassage niet langer vrijgestelde arbovoorziening | Redactie Salaris Rendement – Rendement.nl

stoelmassage-niet-langer-vrijgestelde-arbovoorziening-|-redactie-salaris-rendement-–-rendement.nl

Volgens de wetgever is er in de praktijk onduidelijkheid over de reikwijdte van de gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling voor arbovoorzieningen. Met een wijziging van de Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2011 per 1 januari 2022 is de vrijstelling aangescherpt. Eerst gold deze voor voorzieningen die voortvloeiden uit het arbeidsomstandighedenbeleid van de werkgever, maar nu geldt de vrijstelling alleen voor verplichte arbovoorzieningen. Bovendien mag de werkgever in principe geen eigen bijdrage van werknemers vragen.

Alleen verplichte arbovoorzieningen zijn gericht vrijgesteld

Wat zijn verplichte arbovoorzieningen? Deze hangen direct samen met de verplichtingen die de werkgever heeft op grond van de Arbowet, waarmee hij moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers bij alle aspecten die met het werk zijn verbonden. Denk bijvoorbeeld aan een ergonomisch verantwoorde bureaustoel, een voetenbankje voor beeldschermwerk, een beeldschermbril, laboratoriumjassen en veiligheidsschoenen. Niet gericht vrijgesteld zijn voorzieningen die niet direct samenhangen met de wettelijke verplichtingen van de werkgever voor het bestrijden of voorkomen van veiligheids- of gezondheidsrisico’s die verbonden zijn met het werk. Voorbeelden zijn het generiek vergoeden of verstrekken van algemene gezondheidschecks en aan het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van gezonde maaltijden, een fiets, sportieve activiteiten en dergelijke. De gerichte vrijstelling geldt dus niet voor voorzieningen die de algemene gezondheid van de werknemer bevorderen.

Geen eigen bijdrage voor verplichte arbovoorzieningen

De Arbowet schrijft verder voor dat de kosten die zijn verbonden aan de naleving van de wettelijke regels niet voor rekening van werknemers mogen komen. Dit betekent dat de werkgever alle kosten van verplichte arbovoorzieningen voor zijn rekening moet nemen en de gerichte vrijstelling alleen van toepassing kan zijn als geen sprake is van een eigen bijdrage van werknemers. Alleen als werkgever en werknemer een luxere, even veilige, uitvoering van dezelfde voorziening of upgrade van een arbovoorziening wensen (merkmontuur bij een computerbril of een duurdere stof op een bureaustoel), is dat mogelijk, maar geldt de gerichte vrijstelling niet voor de extra kosten die hiermee gepaard gaan. Voor deze extra kosten kan de werkgever een eigen bijdrage uit het nettoloon van de werknemer vragen, of ervoor kiezen dit loon aan te wijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte.

Cursus stoppen met roken en stoelmassage niet gericht vrijgesteld

In het verleden nam de Belastingdienst het standpunt in dat de cursus stoppen met roken en een stoelmassage onder de gerichte vrijstelling vielen. Door de recente aanpassing vallen deze voorzieningen niet langer onder de vrijstelling. Voor zover deze voorzieningen op de werkplek worden aangeboden geldt hiervoor over het algemeen de nihilwaardering, aldus de toelichting.

Waarom een speciale Computerbril met blauw licht filter beter is voor je ogen

Heb je ook vermoeide, droge en branderige ogen bij het werken achter de computer?Als u de hele dag achter een beeldscherm werkt, dan kunt u al snel last krijgen van vermoeide, geïrriteerde, droge of tranende ogen, hoofdpijn, een stijve nek en andere ongemakken waardoor u snel vermoeid raakt.Een computerbril wordt niet alleen gebruikt voor achter de computer, maar ook steeds meer voor smartphones en tablets en voor muzikanten die van bladmuziek moeten lezen.

Een bril voor computer: Beter voor uw ogen

Een bril met blauw licht filter helpt tegen het schadelijke blauwe licht wat uit deze beeldschermen naar u toe straalt, en zorgt voor een beter zicht waardoor u een ontspannend houding krijgt.Deze speciale beeldschermbril zorgt er voor dat u achter de computer scherp kunt zien, een optimaal zicht, en minder vermoeide ogen als u veel achter een beeldscherm moet werken.Als u al een normale bril, een leesbril of multifocale bril heeft, dan kunt u een overzetbril met blauw licht filter gebruiken voor een optimaal zicht als u veel naar een beeldscherm moet kijken.

Een beeldschermbril werkt rustiger

Bekijk onderstaande video over ervaringen met een computerbril ten opzichte van een gewone bril.

Als u lang naar een beeldscherm moet kijken, dan zorgt dat vaak voor een onnatuurlijke houding en na verloop van tijd een minder scherp beeld.Van een ontspannen houding is geen sprake meer, omdat een gewone bril niet bedoeld is voor deze dagelijkse werkzaamheden.Een normale bril is ontworpen voor verschillende afstanden, echter achter de computer werkt u maar met één afstand.Dit zorgt er voor dat u vaak in een onnatuurlijke houding gaat zitten.

Een Computerbril met of zonder sterkte?

Als u niet brildragend bent, dan kunt u een computerbril zonder sterkte gebruiken.Als u wel brildragend bent, dan kunt u een computerbril op sterkte aanschaffen of een overzetbril gebruiken.

Bestel nu jouw computerbril

☑️Eindelijk Ontspannen werken achter de computer!☑️Filtert Schadelijk Blauw Licht☑️Vandaag besteld, morgen in huis☑️Gratis Verzending

Bekijk Computerbrillen in onze shop ➡️